Cmentarz Parafialny w Płazie
Cmentarz Parafialny w Płazie
PDF Drukuj Email

 

Korzystając z możliwości jaką daje Internet, stworzono tę stronę, aby ułatwić współpracę z wszystkimi, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem naszego cmentarza.

Wszystkim, którzy będą korzystać z tej strony, życzę obfitości Bożych łask z nadzieją na jak najlepszą współpracę we wspólnej wędrówce do Ojczyzny niebieskiej.Ks. Proboszcz

 

BARDZO PROSIMY O REGULARNE OPŁACANIE (PRZEDŁUŻENIE DZIERŻAWY)
ZA GROBY

trzeba to zrobić nie później niż 20 lat od wykupienia miejsca pod grób,
inaczej traci się prawo do tego grobu, a grób podlega likwidacji!!!

GROBY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI
(Brak opłaty !!!)
Zostały oznaczone czerwonym napisem "do likwidacji"

Osoby zainteresowane tymi grobami proszę o kontakt w kancelarii parafialnej!

 

Zgodnie z prawem o cmentarzach:
Art.7.1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
Art.7.2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok.
Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.

Zgodnie z powyższym, groby za które nie wniesiono kolejnej opłaty, po 20 latach od dnia wydzierżawienia, mogą zostać zlikwidowane i przeznaczone do pochowania innej osoby.
Administracja cmentarza nie ma obowiązku informowania o tym zainteresowanych osób, wystarczy informacja na stronie internetowej, które groby są nieopłacone i przeznaczone do likwidacji!!!

 

Dzisiaj:

16 Czerwca 2024
Niedziela
W Kalendarzu Liturgicznym:
brak wspomnienia
Do końca roku zostało 199 dni.

Kalendarz